Legeterapi

Leg er et terapeutisk redskab, der er med til at skabe forandring og vækst i børns udvikling. Børn udtrykker sig gerne gennem fantasi og leg. Derfor er legeterapi en rigtig god og kreativ måde til at arbejde terapeutisk med børn.
I legeterapirummet er der to sandkasser, en med tørt sand og en med vådt, samt forskelligt legetøj som barnet kan anvende i sandkasserne. Legetøjet kan bruges til at lave et billede i sandkassen eller til at lege et forløb, barnet har behov for at få bearbejdet.

Det barnet udtrykker i legen kan repræsentere barnets virkelighed eller være en fantasi eller et håb. Den måde barnet leger på og det legetøj barnet vælger, er med til at fortælle barnets historie. Man kan via legen i sandkassen, sammen med barnet arbejde med dets sorg, angst eller fx overgrebshistorie.
Det bliver en måde hvorpå barnet hjælpes til at lære at rumme og mestre de svære følelser barnet mærker - og en måde at lægge ressourcer og styrke ind i de svære oplevelser, så barnet fremadrettet kan være bedre rustet. Mange børn kan godt lide at arbejde på denne måde, fordi metoden taler til børnene i deres eget sprog. Legen i sandkassen kan således hjælpe barnet til at få overblik og kontrol over egne tanker, følelser og mulige fremtidige handlemuligheder.

Når jeg arbejder med børn, vil jeg altid have et tæt samarbejde med barnets primære voksne. Jeg er overbevist om, at man bedst får hjulpet barnet, hvis vi alle arbejder i samme retning og i fælleskab støtter barnets udvikling.

Artikel om legeterapi af Jytte Mielcke på:
http://www.jyttemielcke.dk/upload/7547/dokumenter/Legeterapi-og-vaekst--Jytte-Mielcke.pdf

 

Hanne Sloth

Autoriseret psykolog
Legeterapeut
Somatic Experience terapeut (SE)

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Frederiksgade 74E, 1.th
8000 Aarhus C
Tlf.: 71726788
Mail: psykolog@hannesloth.dk

CVR: 35750487

Behandling af:

Chok/Traumer/Krise
Stress
Angst
Sorg/Tab
Depression
Overgreb - seksuelt/voldeligt
Psykosomatiske symptomer
Samlivsproblemer
Spisevanskeligheder
Omsorgsvigt

 

Hanne Sloth

Autoriseret psykolog
Legeterapeut
Somatic Experience terapeut (SE)

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Frederiksgade 74E, 1.th
8000 Aarhus C
Tlf.: 71726788
Mail: psykolog@hannesloth.dk

CVR: 35750487

Behandling af:

Chok/Traumer/Krise
Stress
Angst
Sorg/Tab
Depression
Overgreb - seksuelt/voldeligt
Psykosomatiske symptomer
Samlivsproblemer
Spisevanskeligheder
Omsorgsvigt